Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 14 vs 22 Versterkende de zielen der discipelen, en vermanende, dat zij zouden blijven in het geloof, en dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan