Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 14 vs 08-10 En een zeker man, te Lystre, zat onmachtig aan de voeten, kreupel zijnde van zijner moeders lijf, die nooit had gewandeld