Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 14 vs 03 Zij verkeerden dan aldaar een langen tijd, vrijmoediglijk sprekende in den Heere, Die getuigenis gaf aan het Woord Zijner genade