Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 13 vs 49 (niet compleet) En het Woord des Heeren werd door het gehele land uitgebreid