Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 13 vs 38-39 (c) En dat van alles, waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door Dezen een iegelijk, die gelooft, gerechtvaardigd wordt