Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 13 vs 38-39 (a) Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Dezen u vergeving der zonden verkondigd wordt