Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 13 vs 11-12 Als de stadhouder zag, hetgeen geschied was, toen geloofde hij, verslagen zijnde over de leer des Heeren