Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 13 vs 02 En als zij den Heere dienden, en vastten, zeide de Heilige Geest; Zondert Mij af beiden Barnabas en Saulus tot het werk, waartoe Ik hen geroepen heb