Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 12 vs 11 (b) Dat de Heere Zijn engel uitgezonden heeft, en mij verlost heeft uit de hand van Herodes, en uit al de verwachting van het volk der Joden