Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 12 vs 11 (a) En Petrus, tot zichzelven gekomen zijnde, zeide; Nu weet ik waarachtiglijk dat de Heere Zijn engel uitgezonden heeft