Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 11 vs 30 Hetwelk zij ook deden, en zonden het tot de ouderlingen, door de hand van Barnabas en Saulus