Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 11 vs 21 En de hand des Heeren was met hen; en een groot getal geloofde, en bekeerde zich tot den Heere