Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 11 vs 16 En ik werd gedachtig aan het woord des Heeren, hoe Hij zeide; Johannes doopte wel in water, maar gijlieden zult gedoopt worden met den Heiligen Geest