Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 10 vs 36 (c) Dit is het woord, dat Hij gezonden heeft den kinderen Israels, verkondigende vrede door Jezus Christus; deze is een Heere van allen