Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 10 vs 16 En dit geschiedde tot drie maal; en het vat werd wederom opgenomen in den hemel