Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 10 vs 04 En hij, de ogen op hem houdende, en zeer bevreesd geworden zijnde, zeide; Wat is het Heere