Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 09 vs 42 En dit werd bekend door geheel Joppe, en velen geloofden in den Heere