Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 09 vs 34-35 En Petrus zeide tot hem; Eneas! Jezus Christus maakt u gezond; sta op en spreid uzelven het bed. En hij stond terstond op