Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 09 vs 31 De Gemeenten dan, door geheel Judea, en Galilea, en Samaria, hadden vrede, en werden gesticht; en wandelende in de vreze des Heeren