Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 09 vs 22 Doch Saulus werd meer en meer bekrachtigd, en overtuigde de Joden, die te Damaskus woonden, bewijzende, dat deze de Christus is