Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 09 vs 17 En Ananias ging heen en kwam in het huis; en de handen op hem leggende, zeide hij; Saul, broeder! de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus