Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 09 vs 05 (c) En hij zeide; Wie zijt Gij, Heere. En de Heere zeide; Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt. Het is u hard, de verzenen tegen de prikkels te slaan