Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 08 vs 37 En Filippus zeide; Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij, antwoordende, zeide; Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is