Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 08 vs 35 (b) En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde Schrift, verkondigde hem Jezus