Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 08 vs 28 En hij keerde wederom, en zat op zijn wagen, en las den profeet Jesaja