Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 08 vs 21 Gij hebt geen deel noch lot in dit woord; want uw hart is niet recht voor God