Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 07 vs 15 En Jakob kwam af in Egypte, en stierf, hijzelf en onze vaders