Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 07 vs 09 En de patriarchen, nijdig zijnde, verkochten Jozef, om naar Egypte gebracht te worden; en God was met hem