Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 06 vs 15 En allen, die in den raad zaten, de ogen op hem houdende, zagen zijn aangezicht als het aangezicht eens engels