Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 06 vs 06-07 Welken zij voor de apostelen stelden; en dezen, als zij gebeden hadden, legden hun de handen op