Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 05 vs 42 (a) En zij hielden niet op, allen dag, in den tempel en bij de huizen, te leren, en Jezus Christus te verkondigen