Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 05 vs 33 Als zij nu dit hoorden, barstte hun het hart, en zij hielden raad, om hen te doden