Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 05 vs 20 (b) Gaat heen, en staat, en spreekt in den tempel tot het volk al de woorden dezes levens