Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 05 vs 11 En er kwam grote vreze over de gehele Gemeente, en over allen, die dit hoorden