Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 04 vs 33 En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding van den Heere Jezus; en er was grote genade over hen allen