Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 04 vs 31 En als zij gebeden hadden, werd de plaats, in welke zij vergaderd waren, bewogen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest