Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 04 vs 29 En nu dan, Heere, zie op hun dreigingen, en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw woord te spreken