Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 04 vs 10-11 (b) Deze is de Steen, Die van u, de bouwlieden, veracht is, Welke tot een hoofd des hoeks geworden is