Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 04 vs 10-11 (a) Zo zij u allen kennelijk, en het ganse volk Israel, dat door den Naam van Jezus Christus, den Nazarener, Dien gij gekruist hebt