Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 03 vs 26 God, opgewekt hebbende Zijn Kind Jezus, heeft Denzelven eerst tot u gezonden, dat Hij ulieden zegenen zou, daarin dat Hij een iegelijk van u afkere