Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 03 vs 23 (a) En het zal geschieden, dat alle ziel, die dezen Profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit den volke