Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 03 vs 16 En door het geloof in Zijn Naam heeft Zijn Naam dezen gesterkt, dien gij ziet en kent; en het geloof, dat door Hem is