Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 03 vs 14-15 En den Vorst des levens hebt gij gedood, Welken God opgewekt heeft uit de doden; waarvan wij getuigen zijn