Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 02 vs 46 En dagelijks eendrachtelijk in den tempel volhardende, en van huis tot huis brood brekende, aten zij te zamen met verheuging en eenvoudigheid des harten