Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 02 vs 42 (a) En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden