Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 02 vs 39 Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal