Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 02 vs 37-38 En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen; Wat zullen wij doen mannen broeders