Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 02 vs 36 Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israels, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt