Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 02 vs 24 (a) Welken God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende