Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 02 vs 21 En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden